تمامی محصولات در سایت OH۲ قابل فروش هستند به جز اقلام زیر:
• قاچاق •
• دخانیات •
• طلا و جواهرات قیمتی •
• خدماتی از نوع بنگاه معاملات •
• داروها و اقلام پزشکی و داروخانه‌ای •
• جانوران زنده (جز زالو در کاربرد طب سنتی) •
• توزیع‌شده در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و تمامی برندهای زیرمجموعۀ آن‌ها •

تمامی محصولات در سایت OH۲ قابل فروش هستند به جز اقلام زیر:

• قاچاق •
• دخانیات •
• طلا و جواهرات قیمتی •
• خدماتی از نوع بنگاه معاملات •
• داروها و اقلام پزشکی و داروخانه‌ای •
• جانوران زنده (جز زالو در کاربرد طب سنتی) •
• توزیع‌شده در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و تمامی برندهای زیرمجموعۀ آن‌ها •